ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту

Головна » Книжкові видання » НАУКОВІ ВИДАННЯ

- Політична наука в Україні
версія для друку
21 грудня 2016
- Політична наука в Україні

Підпис:

Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т.

Розмір/формат: 70×100/16(170х240мм)

Обкладинка: палітурка з тисненням видання високохудожнє

ISBN 978-966-922-059-2

ISBN 978-966-922-060-8 (т. 1)

ISBN 978-966-922-069-1 (т. 2)

Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода ; автор передм. О. Рафальський ; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. — К. : Парлам. вид-во, 2016. — 656 с.

Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991–2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України–Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці ХХ ст. й до сьогодення.

Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

 

Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. Досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода ; відп. ред. і упоряд. О. Майборода. — К. : Парлам. вид-во, 2016. — 704 с.

Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямованість політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991–2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад вітчизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які поставали в процесі розбудови української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш значимих об’єктних сфер політичної науки — спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни, інституціоналізації її політичного простору, залученості до нього суспільства та рівня його активності, у т. ч. у форматі громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національного політичного буття.

Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

 

 

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)